Huishoudelijk reglement

Als vereniging hebben wij een huishoudelijk reglement als aanvulling op de statuten. Er staat voor extra zaken uitgelegd hoe wij daar als club tegenaan kijken en hoe wij er mee omgaan. Hier is de laatste officiële versie te vinden. 

Het sportcomplex waar wij gebruik van maken, sportcomplex Groote Wielen, heeft het volgende huishoudelijk reglement: Huishoudelijk Reglement sportcomplex Groote Wielen.