Documenten

Huishoudelijk reglement

Als vereniging hebben wij een huishoudelijk reglement als aanvulling op de statuten. Er staat voor extra zaken uitgelegd hoe wij daar als club tegenaan kijken en hoe wij er mee omgaan. Hier is de laatste officiële versie te vinden.

Het sportcomplex waar wij gebruik van maken, sportcomplex Groote Wielen, heeft het volgende huishoudelijk reglement: Huishoudelijk Reglement sportcomplex Groote Wielen.

Gedragscode

Waar staat KV STIP voor? Wat zijn de normen en waarden die binnen onze vereniging gehandhaafd worden? Wat zijn de gewoonten? Hoe verwacht de vereniging dat men zich gedraagt? Iedereen kan daar wel een antwoord op geven en voor de meeste mensen zijn het vanzelfsprekende zaken, het is echter nergens in vastgelegd. Daarom is deze Gedragscode voor alle leden opgesteld.

Vertrouwenspersoon

Informatie over onze vertrouwenspersoon, wie het is, wat de taken zijn en hoe je contact kan opnemen, vind je in dit document: Vertrouwenspersoon.