Vertrouwenspersoon

Je kunt telefonisch contact leggen of via de mail met onze vertrouwenspersoon. Hij fungeert als aanspreekpunt voor de leden wanneer deze met problemen niet bij het bestuur of trainer/coach terecht kunnen. Hij dient integer om te gaan met aangedragen problemen. Hij hoeft hier geen verantwoording voor af te leggen aan het bestuur. Meer informatie over onze vertrouwenspersoon vind je in het volgende document: Vertrouwenspersoon.

Christiaan
Mail: vertrouwenspersoon@kvstip.nl
Telefoonnummer: 06-14790950