Contributie

Per 1 juli 2020 zijn de contributiebedragen geïndexeerd:

Leeftijd Bedrag per kwartaal
Senioren 18+ €52,00
Junioren 15-18 €41,25
Aspiranten 11-14 €30,50
Pupillen 7-10 €27,50
Mini’s 0-6 €18,50
Trainingslid Senioren 18+ €26,00
Trainingslid Jeugd 0-18 €15,25
Donateur €15,25

Bij het bepalen van de leeftijd gaan we uit van dezelfde methode als het KNKV. Dit betekent dat gekeken wordt naar de leeftijd op 1 januari van het lopende seizoen. Voor seizoen 2020-2021 wordt dus uitgegaan van de leeftijd op 1 januari 2021.